Algemene voorwaarden 3 Loops Legends

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door BBB Cycling georganiseerde winactie ‘3 Loops Legends’ (verder te noemen: de actie).

Deze actie is geïnitieerd door BBB Cycling gevestigd aan de Rooseveltstraat 46, 2321 BM, Leiden.

De actie is op 27 februari 2021. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.

Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

Beschikbaarheid

  • BBB Cycling stelt voor deze actie prijzen beschikbaar.
  • Per categorie kan er maximaal één prijs worden gewonnen.
  • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
  • BBB Cycling is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

Uitreiking

BBB Cycling maakt de winnaar bekend binnen 14 kalenderdagen na de actie. Hiervoor ontvangt de deelnemer aan de actie per categorie eenmalig een bericht per e-mail, met daarin de vermelding of hij of zij een prijs heeft gewonnen.

Deelname

  • Deelname aan de actie is gratis.
  • Deelname verloopt via de website threeloopslegends.cc
  • Deelname aan deze actie is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar juiste gegevens opgeeft en ouder is dan 18 jaar.
  • Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven, worden uitgesloten van deelname.
  • Medewerkers van BBB Cycling en sponsors zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
  • BBB Cycling is ten allen tijden bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Hoe behandelen wij uw persoonsgegevens?

Deelnemers aan de actie zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie aan BBB Cycling, welke bestaat uit: naam, achternaam en email adres. Indien de deelnemer via het platform threeloopslegends.cc deelneemt aan de actie, dan gaat de deelnemer er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze gegevens door BBB Cycling worden gebruikt. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de BBB Cycling nieuwsbrief.

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. Tevens kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u zich wenden tot BBB Cycling, Rooseveltstraat 46, 2321 BM, Leiden.

Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy en cookie voorwaarden van BBB Cycling van toepassing zoals weergegeven op de website, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.

Back To Top

Mit kreativen Formaten Mehrwerte bieten, die langfristige Verbindungen zwischen Brands und Usern schaffen. Ich entwickle nachhaltige, digitale Markenerlebnisse mit Format-Ideen, die über den Klick hinaus gehen und immer wieder auf‘s Neue begeistern

Kontakt

Tel: 015168148113

E-Mail: hallo@jannis.photo

Social